Rozmowa z Shumi Bose – kuratorką Pawilonu Brytyjskiego na 15. Biennale Architektury w Wenecji
Home Economics. Wyzwanie: mieszkanie

  • Rozmowa z Shumi Bose – kuratorką Pawilonu Brytyjskiego na 15. Biennale Architektury w Wenecji
    Pawilon Brytyjski na Biennale Architektury w Wenecji, 2016, fot. Marta Karpińska

Wystawa w pawilonie brytyjskim na tegorocznym Biennale Architektury w Wenecji została zatytułowana „Home Economics”.

Odpowiadając na zadane przez kuratora Biennale Alejandro Aravennę pytanie o raporty z frontu architektonicznych walk, kuratorzy Jack Self, Shumi Bose i Finn Williams wskazują na problem mieszkaniowy jako na jedno z najważniejszych wyzwań w Wielkiej Brytanii. Przesuwają jednak dyskusję z rozwiązań funkcjonalnych i formalnych na finansowe, a narrację porządkują nie w relacji do poszczególnych pomieszczeń, ale do czasu spędzanego w domu czy mieszkaniu. I tak mamy rozdziały: dom na godziny, tygodnie, na miesiące, czy wreszcie lata. To, co zostaje przeprojektowane, to model ekonomiczny domu, kuratorzy kwestionują przywiązanie do własności, które w brytyjskiej kulturze, podobnie jak w polskiej, jest dominującym podejściem. Wskazują na rozwiązania, które można by przenieść na grunt mieszkalnictwa z ekonomii współdzielenia, pokazują, jak postrzega dom bank udzielający kredytu. Wystawa to przewrotna i błyskotliwa odpowiedź na kryzys, a postawione przez kuratorów i projektantów pytania mogą otworzyć nowe wątki w dyskusji na temat przyszłości mieszkaniowej Polaków. 

Zobacz także: