Czy domy jednorodzinne są potrzebne?
Akademia WARSZAWY W BUDOWIE

  • Czy domy jednorodzinne są potrzebne?
    Michał Januszaniec, Ewa Hevelke, „Komorowice”, kadr z filmu „Mały biały domek”, 2016

Posiadanie domu z ogrodem za miastem lub na przedmieściu to wyznacznik sukcesu.

Do rozmowy „Czy domy jednorodzinne są potrzebne?” zaproszeni zostali: Robert Konieczny (KWK Promes), Małgorzata Kuciewicz (Centrala), Zbigniew Maćkow (Pracownia Projektowa Maćków) oraz Agata Woźniczka (BudCud).

Rozmowa będzie się toczyła wokół domu jako współczesnego wzorca kulturowego. Jakich domów pragną Polacy i dlaczego to marzenie jest zazwyczaj trudne w realizacji? Coraz częściej współcześni architekci, w obliczu światowego kryzysu migracyjnego i wzrastającej świadomości ekologicznej uznają dom jednorodzinny za formę niewystarczającą wobec wyzwań, jakie stoją dziś przed architekturą.

Jak się zmieniał rynek budownictwa jednorodzinnego od lat 90. i jak wyglądały przemiany w myśleniu o domu? Jaka forma zamieszkiwania najlepiej odpowiada możliwościom większościom Polaków? Dlaczego potrzebna nam jest dyskusja na temat standardu osiedli deweloperskich? Co mówią o Polakach ich domy?

Uczestnicy dyskusji mają na swoim koncie znaczące realizacje z mieszkaniowej i domów jednorodzinnym, które będą punktem wyjścia dla dyskusji. Celem spotkania jest sformułowanie postulatów w obrębie powstającej na rynku architektury mieszkaniowej.

Zobacz także: