Najntisy w architekturze
    Wykład Michała Wiśniewskiego

    Lata dziewięćdziesiąte przyniosły polskiej architekturze serię głębokich zmian, nowe technologie, nowy sposób pracy w małych pracowniach projektowych, nowe tematy i wreszcie nową estetykę.

    Wielu nie mających dotychczas dostępu do zleceń projektantów nagle stanęło przed życiową szansą przygotowania wielkich realizacji. Często to przypadek decydował o rozwoju szybkich karier i ostatecznym kształcie budynków, które w wielu miejscach przeorały panoramy miast. Z perspektywy blisko dwóch dekad lata dziewięćdziesiąte wciąż pozostają słabo rozpoznaną krainą. Pozostawiły jednak one po sobie bogatą galerię budynków, które często wykrzykują wręcz swoją oryginalność i odmienność od obowiązujących wcześniej modernistycznych paradygmatów. Równocześnie pozostają inne na tle realizacji z kolejnej dekady, kiedy to polska architektura zaczęła coraz bardziej się profesjonalizować i ostatecznie podpięła pod zachodnie rozwiązania technologiczne. Wykład poświęcony będzie początkom karier ważnych współczesnych pracowni oraz cichym bohaterom epoki, zapomnianym lub pomijanym autorom ważnych realizacji tej niezwykłej dekady.   

    Zobacz także: